Soorten stigma

Stigma is een negatieve sociale stempel met een ingrijpende invloed op de manier waarop mensen zichzelf zien en door anderen worden gezien. We maken een onderscheid tussen:

  • Collectief stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij
  • Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde persoon past de (veronderstelde) negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar. Zelfstigma treedt op wanneer personen de psychische aandoening als belangrijk onderdeel gaan zien van hun identiteit. Naarmate men het stigma internaliseert kan het nadelige gevolgen hebben op iemand zijn zelfvertrouwen, relaties, het feit of ze al dan niet hulp zoeken, ...
  • Structureel stigma: stigma is (onbewust) verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.